شرکت دانش و معماری ایستا

امین دانشمند
م . الف . دانشمند

مدیر عامل / معمار

danesh3 صفحه نخست سایت
شرکت دانش و معماری

دپارتمان معماری | معماری داخلی

بخش طراحی : طراحی معماری ، طراحی سازه ، طراحی تاسیسات مکانیکال‌ و الکتریکال پروژه های آپارتمانی‌ و ویلایی

بخش اجرایی : ارائه خدمات ساخت پروژه های ساختمانی در رسته مسکونی و اداری و پروژه های ویلایی

بخش سرمایه گذاری : ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار در ساخت پروژه های مسکونی و اداری و خرید ، بازسازی و فروش پروژه های مسکونی و اداری

+
سال تجربه

طراحی متفاوت برای افراد متفاوت

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

خدمات ما

طراحی معماری

طراحی پروژه های ساختمانی ، ویلایی و نما

ساخت و ساز

اجرای پروژه های ساختمانی

طراحی داخلی

طراحی داخلی پروژه های مسکونی ، اداری و تجاری

بازسازی

بازسازی پروژه های مسکونی ، اداری و تجاری

دکوراسیون

طراحی اجرای دکوراسیون داخلی و مبلمان

سرمایه گذاری

ایجاد فرصت سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی

پروژه ها

رئوس ارزشهای فرهنگ سازمانی شرکت دانش و معماری ایستا

  • فرایند محوری ، کار تیمی ، انعطاف پذیری و چابکی و اتحاد سازمانی
  • رعایت اخلاق حرفه ای ، احترام ، صداقت و مسئولیت پذیری در تعامل با ذینفعان
  • هدایت و مراقبت پنداری ، رفتاری و گفتاری در کلیه ابعاد کاری
  • نوآوری و خلاقیت ، یادگیری ، ارتقای دانش و مهارت سرمایه های انسانی
  • گسترش روابط پایدار با شرکای تجاری ، مشتریان ، عناصر زنجیره تامین کالا و خدمات 

پرسنل دانش و معماری

پرسنل دانش معماری 4 صفحه نخست سایت
پرسنل دانش معماری 3 صفحه نخست سایت
م . الف . دانشمند

م . الف . دانشمند

مدیر عامل - معمار
پرسنل دانش معماری 2 صفحه نخست سایت
پرسنل دانش معماری 1 صفحه نخست سایت