تعرفه خدمات طراحی داخلی و اجرای دکوراسیون

تعرفه های خدمات بخش معماری داخلی :

طراحی :

  • طراحی سه بعدی
  • انیمیشن
  • نقشه های اجرایی
  • نما

اجرا : حق الزحمه مدیریت اجرایی پروژه های طراحی داخلی

نظارت : حق الزحمه نظارت پروژه های داخلی

 

در صورت سفارش کل پکیج به میزان ……. % تخفیف درنظر گرفته خواهد شد .

برای پروژه های خارج از محدوده تهران به میزان … % به مبالغ فوق افزوده خواهد شد .

تعرفه های خدمات مهندسی بخش معماری :

طراحی :

  • تعرفه طراحی پروژه های پیمانی
  • تعرفه پروژه های آپارتمانی
  • تعرفه طراحی نمای محوطه

اجرا :

  • تعرفه ارائه خدمات ساخت آپارتمان
  • تعرفه ارائه خدمات ساخت پروژه پیمانی
تعرفه خدمات طراحی داخلی و اجرای دکوراسیون
ردیف
شرح
مبلغ ( ریال )
توضیحات
1
طراحی ، ارائه مدل سازی سه بعدی ( رندر های روز و شب ) 3D
1.000.000
هر متر مربع
2
انیمیشن ( رندر های روز و شب )
20.000.000
هر دقیقه
5
حق الزحمه مدیریت اجرایی
5.000.000
هر متر مربع
6
حق الزحمه نظارت
1.000.000
هر متر مربع
فهرست