تعرفه طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی

تعرفه حق الزحمه طراحی پروژه ساختمانی جهت اخذ جواز چهار رشته و هماهنگ کننده

در صورت اضافه شدن مدیریت اداری جهت اخذ جواز میزان 30 % به مبالغ فوق افزوده خواهد شد .

ردیف
شرح
قیمت هر متر مربع ( ریال )
1
پروژه های آپارتمانی تا 1500 متر مربع و 5 طبقه مسکونی
600.000
2
پروژه های آپارتمانی بالاتر از 1500 متر مربع و بالای 5 طبقه
1.000.000
3
طراحی نما و محوطه
500.000
فهرست