طراحی داخلی و اجرای دکوراسیون

طراحی داخلی :

 • اندازه گیری و بازدید کارشناسی جهت بررسی وضع موجود
 • ارائه طرح و مدل سازی سه بعدی در قالب رندر های 3D
 • پرزانته طرح ، برگزاری جلسه توجیهی طرح با کارفرما و بررسی طرح از طرف کارفرما
 • ارائه نقشه فاز یک
 • ارائه لیست شرح خدمات مورد نیاز درر شرح دکور
 • ارائه مشخصات مواد و متریال
 • اعمال تغییرات احتمالی و رسیدن به طرح نهائی مورد تایید کارفرما
 • ارائه برنامه زمانبندی اجرای پروژه
 • ارائه برآورد هزینه های اجرائی پروژه

اجرا  دکوراسیون :

 • معرفی نماینده مجموعه جهت هماهنگی با کارفرما در پیشرفت فیزیکی پروژه
 • ارائه نقشه های اجرائی پروژه
 • تجهیز و برچیدن تشکیلات کارگاه
 • حفاظت حراست از تشکیلات کارگاه
 • تعیین پیمانکاران هر یک از قسمت های پروژه و عقد قرارداد با آنها و تحویل کار از ایشان
 • تهیه ، خرید ، تحویل مواد و مصالح مصرفی پروژه و مدیریت مراودات مالی بر اساس مقادیر مشخص شده در طرح
 • هماهنگی در اجرای به موقع کار طبق برنامه زمانبندی و تقدم و تاٌخر و یا موازی کاری بخش های مختلف اجرائی

نظارت بر اجرا :

 • نظارت بر اجرای پروژه طبق طرح مصوب
 • نظارت در روند صحیح انجام کار به لحاظ فنی
 • نظارت بر تهیه مواد ، مصالح و متریال مرغوب به لحاظ کیفی

شرکت دانش و معماری پس از ورود به عرصه دکوراسیون و بازسازی به واسطه استقبال و همکاری مستمر با اصناف مختلف و تجربه در پروژه هایی با کاربری مشابه توانست در برخی از اصناف مورد توجه ویژه کارفرمایان قرار بگیرد و ارجاع سفارشات مداوم از برخی اصناف کارشناسان شرکت را براین داشت تا در چند رشته خاص تیم حرفه ای  و تخصصی طرح ، اجرا و نظارت را برای ارائه خدمات بهینه تر در اختیار بگیرد تا بتواند با کیفیت مطلوبتر و صرف زمان کمتر در خدمت مشتریان این بخش های خاص باشد

گروه تخصصی دکوراسیون مطب و کلینیک

گروه تخصصی دکوراسیون فروشگاهی

گروه تخصصی دکوراسیون دفاتر کار

فهرست