دپارتمان معماری

بخش طراحی : طراحی معماری ، طراحی سازه ، طراحی تاسیسات مکانیکال‌ و الکتریکال ، نقشه برداری ، مطالعات میدانی ، ارائه نقشه های اجرایی پروژه های آپارتمانی‌ و ویلایی
بخش اجرایی : ارائه خدمات ساخت پروژه های ساختمانی در رسته مسکونی و اداری و پروژه های ویلایی
بخش سرمایه گذاری : ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار در ساخت پروژه های مسکونی و اداری و خرید ، بازسازی و فروش پروژه های مسکونی و اداری

دپارتمان معماری داخلی

بخش طراحی : طراحی داخلی پروژه های مسکونی ، اداری و تجاری در مراحل ارئه طرح و ایده ، مدل سازی سه بعدی ، ارائه انیمیشن و ارائه نقشه های فاز یک و نقشه های اجرایی
بخش اجرا : کلیه خدمات اجرایی و بازسازی پروژه های آپارتمانی و ویلایی
بخش نظارت : نظارت عالی پروژه های طراحی و دکوراسیون

رئوس ارزشهای فرهنگ سازمانی شرکت دانش و معماری ایستا

  • فرایند محوری کارتیمی انعطاف پذیری و چابکی و اتحاد سازمانی
  • رعایت اخلاق حرفه ای احترام صداقت و مسئولیت پذیری در تعامل با کلیه ذینفعان
  • هدایت و مراقبت پنداری ، رفتاری و گفتاری در کلیه ابعاد کاری برای حفظ و تقویت هویت و تشخص و وفاداری سازمانی 
  • نوآوری و خلاقیت یادگیری ارتقای دانش و مهارت سرمایه های انسانی
  • گسترش روابط پایدار با شرکای تجاری مشتریان عناصر زنجیره تامین کالا و خدمات