dextop ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN .DANESH MEMARI ISTA CO INTERIOR DESIGN
ARCHITECTURE
CONSTRUCTION
RENOVATION
DECORATION

ABOUT US

 دپارتمان معماری

بخش طراحی : طراحی معماری ، طراحی سازه ، طراحی تاسیسات مکانیکال‌ و الکتریکال ، نقشه برداری ، مطالعات میدانی ، ارائه نقشه های اجرایی پروژه های آپارتمانی‌ و ویلایی
بخش اجرایی : ارائه خدمات ساخت پروژه های ساختمانی در رسته مسکونی و اداری و پروژه های ویلایی
بخش سرمایه گذاری : ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار در ساخت پروژه های مسکونی و اداری و خرید ، بازسازی و فروش پروژه های مسکونی و اداری

دپارتمان معماری داخلی

بخش طراحی : طراحی دکوراسیون پروژه های مسکونی ، اداری و تجاری در مراحل ارئه طرح و ایده ، مدل سازی سه بعدی ، ارائه انیمیشن و ارائه نقشه های فاز یک و نقشه های اجرایی
بخش اجرا : اجرا کلیه خدمات اجرایی و بازسازی پروژه های آپارتمانی و ویلایی
بخش نظارت : نظارت عالی بر روند اجرای پروژه های طراحی و دکوراسیون

PROJECTS

ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN

OUR TEAM

فهرست