کاربری :
مسکونی
موقعیت پروژه :
الهیه
نوع پروژه:
طراحی و اجرا
سبک :
نئو کلاسیک
متراژ :
400 متر