کاربری :
مسکونی
موقعیت پروژه :
بهنام
نوع پروژه:
طراحی
سبک :
نئو کلاسیک
متراژ :
270 متر