کاربری :
مسکونی
موقعیت پروژه :
ولنجک
نوع پروژه:
طراحی و بازسازی
سبک :
مدرن
متراژ :
1000 متر